До уваги акціонерів!

Повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок»

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

1. 11 липня 2016 р. о 12-00 (м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, б. 16, оф.70) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «СК «Страховий будинок».
2. Час реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах:
З 10-00 до 11-45 у день проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт, довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.
3. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – 06 червня 2016 р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Зміна юридичної адреси Представництва ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок» в м.Києві.
2. Інші питання.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, шляхом отримання їх копій для ознайомлення необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за письмовим запитом, а також шляхом ознайомлення з ними за адресою: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, будинок 16, офіс 70 з 10.06.2016 року до початку позачергових Загальних зборів акціонерів 11 липня 2016 року у робочі дні (крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.).
Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Голова Правління ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок» – Коваль Марина Олександрівна, телефон (056) 790-10-95.
11 липня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

За інформацією звертатися за телефоном: (056) 790-10-95

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»»

Опубликовано в Новости
13.06.2016