ДО УВАГИ АКЦIОНЕРIВ !

Повідомлення про внесення змін (доповнень) до Порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»

 

ДО УВАГИ АКЦIОНЕРIВ !

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК»

 

Повідомляє, що за пропозиціями акціонерів внесено зміни до Порядку денного річних зборів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок» (далі за текстом — Товариство), які відбудуться 23 квітня 2018р.  о 12-00 (м. Дніпро, вул. Князя Володимира Великого, буд. 16, оф.70.(опублікований в газеті «ВІДОМОСТІ  НКЦПФР» № 53 від 19.03.18р.)

Порядок денний доповнено річних Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Страховий будинок» наступними питаннями:

 

  1. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.
  2. Приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства». Про відкликання і утворення нових органів управління Товариства. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
  3. Про затвердження Положень: «Про загальні збори акціонерів Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Страховий Будинок», «Про Наглядову раду Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Страховий Будинок», «Про Ревізора Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Страховий Будинок», «Про Генерального директора Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Страховий Будинок» та Принципів (кодексу) корпоративного управління Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Страховий Будинок».
  4. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Про обрання Генерального директора Товариства.
  5. Про дострокове припинення повноважень Ревізора  Товариства. Про обрання/ не обрання Ревізора Товариства.
  6. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань.
  7. Про дострокове припинення повноважень Голови та члена Наглядової ради Товариства.
    20. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
  8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

 

Наглядова рада ПрАТ «Страхова компанія «Страховий будинок»

 

Опубликовано в Без рубрики, Годовые отчеты, Новости, Особая информация эмитента, Полезное о страховании, Пресс-центр, Публикации
05.04.2018