30.04.2021 30.04.2021 13.04.2021 11.01.2021

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» оголошує про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК».

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за період з 01 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон), а також вимогам, вказаним в Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності.

Порядок проведення конкурсу, вимоги до учасників конкурсу та до конкурсної документації, технічна специфікація та вся інша необхідна інформація наведена в Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності за посиланням: http://www.strahovoydom.com.ua/doc/poryadok.pdf
Дата початку проведення конкурсу – «04» січня 2021 року.

Строк подачі документів – по «28» лютого 2021 року (включно).

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на сайті ПрАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» www.strahovoydom.com.ua в розділі «Звітність». Додаткова інформація про діяльність ПрАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Всіх учасників, що приймали участь, буде повідомлено про результати конкурсу електронною поштою у строк до 05 березня 2021 р.

04.01.2021р.

04.01.2021 05.11.2020 21.04.2020 21.04.2020

Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» оголошує про проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК».

Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК», складеної відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), за період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» (надалі – Закон), а також вимогам, вказаним в Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності.

Порядок проведення конкурсу, вимоги до учасників конкурсу та до конкурсної документації, технічна специфікація та вся інша необхідна інформація наведена в Порядку проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності за посиланням: www.strahovoydom.com.ua/doc/poryadok.pdf

Дата початку проведення конкурсу – «30» січня 2020 року.

Строк подачі документів – по «28» лютого 2020 року (включно).

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна на сайті ПрАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» http://strahovoydom.com.ua в розділі «Звітність». Додаткова інформація про діяльність ПрАТ «СК «СТРАХОВИЙ БУДИНОК» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Всіх учасників, що приймали участь, буде повідомлено про результати конкурсу електронною поштою у строк до 01 березня 2020 р.

28.01.2020 25.04.2019